Generalforsamling 2020

    Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i KFUM og KFUK i Hammerum-Gjellerup tirsdag den 25. februar 2020 kl. 18.30 i Kirkeladen.